Μεσσηνίας 60, Αμπελόκηποι 11527
| T: 210 619 8476

Λαπαροσκοπική Χειρουργική Εντέρου

  Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι μια καθιερωμένη τεχνική εδώ και 20 χρόνια για όλες τις εγχειρήσεις της κοιλιάς. Η Λαπαροσκοπική χειρουργική για παθήσεις του εντέρου, όπως καρκίνος, φλεγμονώδης νόσος, εκκολπωματίτις και άλλες έχει πολλά πλεονεκτήματα που έχουν αποδειχθεί σε πλήθος ερευνητικών μελετών οι οποίες έχουν δείξει ότι

  • είναι ασφαλής
  • έχει ταχύτερη ανάρρωση
  • έχει λιγότερες επιπλοκές
  • έχει καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα

  Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική για παθήσεις εντέρου είναι ι κανόνας σε όλες τις ευρωπαικές χώρες και Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα δυστυχώς εκτιμάται ότι λιγότερο από το 5% των εγχειρήσεων του εντέρου γίνεται λαπαροσκοπικά. Ο κύριος λόγος είναι η έλλειψη οργανωμένου προγράμματος εκπαίδευσης για νέςουσ χειρουργούς όπως είναι στην Αγγλία το εθνικό πρόγραμμα LapCo στο οποίο είμαι εκπαιδευτής.

  Στο Τμήμα Χειρουργικής Εντέρου -Ορθού του Ιατρικού Αθηνών προσφέρουμε Λαπαροσκοπική Χειρουργική για όλες τος παθήσεις του εντέρου, διαθέτουμε και την εκπαίδευση και την τεχνολογία.

  https://www.youtube.com/watch?v=t9tl1VtC3Is