Μεσσηνίας 60, Αμπελόκηποι 11527
| T: 210 619 8476
  • 21 ΙΟΥΝ 18

  Το «Κυανο-ακρυλικό» για περιεδρικά συρίγγια

  Τα περιεδρικά συρίγγια είναι από τις πιο ενοχλητικές παθήσεις με κύριο χαρακτηριστικό τις συχνές υποτροπές και τα επαναλαμβανόμενα χειρουργεία προς απογοήτευση ασθενών και χειρουργών. Πολλές τεχνικές έχουν περιγραφεί με μέτρια αποτελέσματα. Η σύγχρονη σκέψη είναι η αποφυγή επεμβάσεων με δημιουργία μεγάλων τραυμάτων. Στην λογική αυτή καλά αποτελέσματα έχει και η θεραπεία με «κυανοακρυλικό» (cyanyl-acrylate) που

  Διαβάστε περισσότερα →
  • 29 ΑΠΡ 18

  «One Stop» διάγνωση ακράτειας σε μία επίσκεψη

  Στο Ιατρείο Πυελικού Εδάφους υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης και δάιγνωσης ακράτειας κοπράνων μέσα σε μία μόνο επίσκεψη. Κατά την «One Stop» επίσκεψη λαμβάνουν χώρα τα εξής α. Λήψη ιστορικού, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, κλινική εξέταση β. Μανομετρία – Φυσιολογία ορθού (για αξιολόγηση της λειτουργίας των σφιγκτήρων μυών, του συντονισμού πυελικών μυών, των αντανακλαστικών και της αισθητικής λειτουργίας

  Διαβάστε περισσότερα →
  • 27 ΑΠΡ 18

  Η Ακτινοθεραπεία αυξάνει την επιβίωση σε επέμβαση TEMS για καρκίνο ορθού

  Στην συνεχή διεθνή προσπάθεια για χειρουγική με διατήρηση των οργάνων (organ sparing surgery) έχει γίνει σημαντική πρόοδος στον καρκίνο του ορθού. Ολοένα και περισσότεροι ασθενείς με αρχικά στάδια Ca ορθού υποβάλλονται σε τοπικές ενδοσκοπικές εκτομές TEMS ἠ TAMIS. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας σε αυτές τις περιπτώσεις παρέμενε ως τώρα ακόμα υπό διερεύνηση και εφαρμοζόταν κατά

  Διαβάστε περισσότερα →
  • 24 ΑΠΡ 18

  Ca Ορθού: Πόσο να περιμένουμε για την επέμβαση μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία

  Πολλοί όγκοι του ορθού χρειάζονται προεγχειρητική χημειο-ακτινοθεραπεία. Αυτή είναι ευεργετική για την συρρίκνωση του όγκου και την πρόληψη τοπικής υποτροπής. Το διάστημα αναμονής ανάμεσα στο τέλος της θεραπείας και την επάμβαση Ολικής Εκτομής Μεσο-ορθού (ΤΜΕ) είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Εάν χειρουργήσουμε πολύ κοντά στην θεραπεία τότε διακόπτουμε πρόωρα την ευεργετική της επίδραση. Από την άλλη

  Διαβάστε περισσότερα →