Δροσίνη 16, Κηφισιά
| T: 210 619 8476

Η SNS είναι μια θεραπεία Νευροτροποίησης η οποία είναι αποδεδειγμένη ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε ακράτεια κοπράνων, ακράτεια ούρων ή σε συνδυασμένη ακράτεια.

Η θεραπεία βασίζεται σε διέγερση και επαναπρογραμματισμό των ιερών νεύρων της σπ. στήλης που ρυθμίζουν όλες τις αυτόνοες λειτουργίες της πυέλου. Sacral-Nerve-Stimulator

Η πρώτη φάση της επέμβασης περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός προσωρινού βηματοδότη ο οποίος ενεργεί για λίγες ημέρες υπό έλεγχο και προγραμματίζεται ανάλογα. Μετά από μερικές ημέρες αν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα τοποθετείται κάτω από το δέρμα ο μόνιμος βηματοδότης. Η μπαταρία κρατά περίπου 4-5 χρόνια μετά από αυτό το διάστημα χρειάζεται αλλαγή (είναι απλή επέμβαση).