Μεσσηνίας 60, Αμπελόκηποι 11527
| T: 210 619 8476
    • 16 ΝΟΕ 18

    Εκκολπωματίτιδα που επιμένει: προτιμότερο το χειρουργείο?

    Το πότε χειρουργούμε την εκκολπωματίτιδα παραμένει αντικείμενο συζητήσεων και οι διεθνείς οδηγίες λένε ότι πρέπει να εξατομικεύεται η απόφαση. Εχω αφιερώσει πολλά χρόνια έρευνας στην παθογένεια της εκκολπωματίτίδας με σκοπό να αποφύγουν οι ασθενείς το χειρουργείο, και στην Diverticular Disease Clinic που έκανα επί 15 χρόνια στο Λονδίνο κατάφερα να «γλυτώσω» την επἐμβαση σε πάνω από 90% των ασθενών. ¨Ομως δεν είναι όλες οι μορφές εκκολπωματίτίδας ίδιες. Υπάρχει μία μορφή, η «επιμένουσα» ή  «σιγοβράζουσα » εκκολπωματίτις (smouldering diverticulitis) στην οποία τα συμπτώματα και η φλεγμονή δεν περνούν. Αυτή είναι επικίνδυνη μορφή για επιπλοκές και χρειάζεται πιο συχνά χειρουργείο.

    Μεγάλη πρόσφατη ολλανδική μελέτη σε 500 ασθενείς με παρακολούθηση 5 ετών που συνέκρινε την χειρουργική με την συντηρητική θεραπεία σε επιμένουσα εκκολπωματίτίδα βρήκε ότι το 80% των ασθενών σε συντηρητική θεραπεία έπαθαν κάποια επιπλοκή. Από αυτούς τους ασθενείς το 46% αποφάσισαν τελικά να προχωρήσουν σε επέμβαση. Η συνολική πρόγνωση μεταξύ των χειρουργηθέντων και των υπο συντηρητική αγωγή ήταν παρόμοια αλλά το συμπέρασμα ήταν ότι πρακτικά στους μισούς ασθενείς με επιμένουσα εκκολπωματίτίδα που προσπαθούν να πάνε συντηρητικά αυτό δεν είναι δυνατόν και αναγκάζονται να χειρουργηθούν.

    Η βραβευμένη αυτή μελέτη δείχνει ότι πρέπει οι ασθενείς με επιμένουσα εκκολπωματίτίδα να παρακολουθούνται από ειδικό πολύ προσεκτικά έτσι ώστε εάν η συντηρητική αγωγή δεν αποδίδει να μην καταλήξουμε σε επιπλοκές.