Μεσσηνίας 60, Αμπελόκηποι 11527
| T: 210 619 8476
  • 26 ΔΕΚ 18

  Ελεγχος με κολονοσκόπηση τώρα στα 45

  Δυστυχώς ο καρκίνος του εντέρου προσβάλλει τα τελευταία χρόνια όλο και νεώτερους σε ηλικία ανθρώπους. δεν ξέρουμε ακόμα τον λόγο, το πιθανότερο είναι ότι έχει να κάνει με περιβαλλοντικούς παράγοντες που προκαλούν βλάβες των υπέυθυνων για καρκινογένεση γονιδίων . Η American Cancer Society προσάρμοσε σε αυτά τα νέα δεδομένα τις οδηγίες της για έλεγχο (screening με κολονοσκόπηση του γενικού πληθυσμού. Η ηλικία έναρξης του ελέγχου μετατοπίζεται τώρα στα 45 για άτομα συνήθους κινδύνου. (Για άτομα με κληρονομικό ιστορικό ή άλλους παράγοντες κινδύνου μπορεί να είναι σε νεώτερη ηλικία ).

  Συνοπτικά οι οδηγίες είναι

  • Ο έλεγχος ξεκινά στα 45 για άτομα συνήθους κινδύνου
  • Συνεχίζεται έως την ηλικία των 75 εάν δεν υπάρχουν αντενδείξεις
  • Από τα 76-85 ο έλεγχος συνεχίζεται μόνο εάν δεν υπάρχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας
  • Μετά τα 85 ο έλεγχος διακόπτεται

  Φυσικά ο έλεγχος τώρα γίνεται με κολονοσκόπηση, ή με αξονική κολονογραφία εάν αντενδείκνυται η κολονοσκόπηση. Αισιοδοξούμε όμως ότι στα επόμενα 5-10 χρόνια θα υπάρχει στην ευρεία κυκλοφορία τεστ αίματος που θα μπορεί να ελέγχει τον πληθυσμό γρήγορα, ακίνδυνα και ανώδυνα. Ηδη πολλά τέτοια τεστ έχουν παρασκευασθεί και δοκιμάζονται σε μεγάλες μελέτες.