Δροσίνη 16, Κηφισιά
| T: 210 619 8476

Η επέμβαση Delorme’s γίνεται για σχετικά μικρές (μέχρι 5 εκατοστά) και χαμηλές προπτώσεις ορθού. Προτιμάται περισσότερο σε μεγελύτερης ηλικίας ασθενείς για να αποφευχθεί επέμβαση από την κοιλιά.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί 60 λεπτά περίπου. Ολη η επέμβαση γίνεται δια μέσου του ορθού. Αφαιρίεται με προσοχή ο βλεννογόνος του προπίπτοντος ορθού και έπειτα οι υπόοιποι χιτώνες ράβονται με τρόπο ώστε να αναταχθεί πλήρως η πρόπτωση. Η νοσηλεία είναι συνήθως 1-2 βράδυα και τα αποτελέσματα γενικά καλά.

rectal-prolapse-17-1024