Δροσίνη 16, Κηφισιά
| T: 210 619 8476
    • 31 ΜΆΙ 20

    Επανέναρξη μετά την πανδημία

    Καθώς η πανδημία στην Ελλάδα βαίνει προς την ύφεση έγινε επανέναρξη, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Ιατρικού Συλλόγου, των υπηρεσιών προγραμματισμένης χειρουργικής και ενδοσκοπήσεων. Φυσικά λαμβάνονται αυξημένα μέτρα προστασίας και πρόληψης ως εξής α) προεγχειρητικός έλεγχος για COVID όλων των περιστατικών χειρουργείων και ενδοσκοπήσεων β) τήρηση αυστηρών μέτρων προσωπικής προστασίας κατά την διενέργεια των επεμβάσεων γ) τήρηση των εντεταλμένων μέτρων προστασίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (μάσκες για ασθενείς και προσωπικό, αντισηπτικό, καθημερινή απολύμανση ιατρείου κλπ μέτρα).

    Οι ασθενείς μας μπορούν να εξετάζονται και να θεραπεύονται με απόλυτη ασφάλεια. Λεπτομερείς οδηγίες δίδονται από την γραμματεία κατά την επιβεβαίωση του ραντεβού.