Μεσσηνίας 60, Αμπελόκηποι 11527
| T: 210 619 8476
    • 27 ΑΠΡ 18

    Η Ακτινοθεραπεία αυξάνει την επιβίωση σε επέμβαση TEMS για καρκίνο ορθού

    Στην συνεχή διεθνή προσπάθεια για χειρουγική με διατήρηση των οργάνων (organ sparing surgery) έχει γίνει σημαντική πρόοδος στον καρκίνο του ορθού. Ολοένα και περισσότεροι ασθενείς με αρχικά στάδια Ca ορθού υποβάλλονται σε τοπικές ενδοσκοπικές εκτομές TEMS ἠ TAMIS. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας σε αυτές τις περιπτώσεις παρέμενε ως τώρα ακόμα υπό διερεύνηση και εφαρμοζόταν κατά περίπτωση.

    Η ερευνητικη ομάδα μου στο King’s College Hοspital σε συνεργασία με το Stony Brook University of New York και την International Society of Pelvic Surgery ανέλαβε να απαντήσει το ερώτημα του ρόλου της ακτινοθεραπείας σε θεραπείες τοπικής εκτομής. Η μελέτη έγινε σε περισσότερους από 3,200 ασθενείς με Ca ορθού επέμβαση TEMS και τα αποτελέσματα , που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Anticancer Research, δεν άφησαν αμφιβολία. Η ακτινοθεραπεία μείωσε την τοπική υποτροπή και αύξησε την επιβίωση. Τα ευρήματα μας δίνουν νέα ελπίδα στους ασθενείς με Ca ορθού που θέλουν να διατηρήσουν το ορθό τους.