Μεσσηνίας 60, Αμπελόκηποι 11527
| T: 210 619 8476
    • 30 ΝΟΕ 18

    Ιοί εναντίον καρκίνου !

    Ως τώρα ξέραμε ότι πολλοί ιοί προκαλούν καρκίνο. Τυπικά παραδείγματα ο ιός HPV που προκαλεί καρκίνο τραχήλου της μήτρας, ο ιός Epstein Barr που προκαλεί λέμφωμα Burkitt κ.α. Τώρα όμως χρησιμοποιούμε ιούς εναντίον καρκινικών όγκων! Μια σημαντική εξέλιξη που φέρνει ελπίδα. Ενας ερπητοιός που προκαλεί λύση όγκων εγκρίθηκε από την αμερικανική για κλινική χρήση εναντίον του κακοήθους μελανώματος. Μελέτες είναι σε εξέλιξη σε άλλους καρκίνους. Εκτός από την λύση όγκων οι ιοί χρησιμεύουν και σαν διέγερση της ανοσίας του οργανισμού ώστε να καταστείλει ο ίδιος τον καρκίνο.