Δροσίνη 16, Κηφισιά
| T: 210 619 8476
  • 19 ΙΑΝ 19

  Κολονοσκόπηση με νερό: τα πλεονεκτήματα

  Η κολονοσκόπηση είναι η πιο διαδεδομένη και πιο αποτελεσματική μέθοδος διάγνωης και θεραπευτικής επέμβασης σε παθήσεις του παχέος εντέρου. Ο κλασσικός τρόπος είναι η διάταση (φούσκωμα) του εντέρου με αέρα ή με διοξείδιο του άνθρακα για να γίνει δυνατή η απεικόνιση του εσωτερικού αυλού. Η διαταση του εντέρου δημιουργεί δυσφορία ή πόνο και για αυτό είναι απαραίτητη η αναλγησία/ καταστολή/ μέθη έτσι ώστε να γίνει καλά ανεκτή από τον ασθενή.

  Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολο ή ανέφικτο να ολοκληρωθεί η κολονοσκόπηση λόγω δυσφορίας του ασθενούς.

  Για την επίλυση του προβλήματος έχει επινοηθεί η κολονοσκόπηση με νερό ή υδροκολονοσκόπηση χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι όπως – water immersion colonoscopy / water exchange colonoscopy/ hydrocolonoscopy.

  Πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι αν η διάταση του εντέρου γίνει με νερό αντί με αέριο τότε υπάρχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

  • Η κολονοσκόπηση έχει λιγότερο πονο και λιγότερη ανάγκη για αναλγησία και μέθη ( Cadoni et al 2019 ).
  • Η κολονοσκόπηση με νερό επιτυγχάνει σε περιπτώσεις όπου έχει αποτύχει η κολονοσκόπηση με αέρα , όπως σε ασθενείς με πολλές συμφύσεις στην κοιλιά μετά από επεμβάσεις (Leung 2011).
  • Η τέλεση της κολονοσκόπησης σε υδάτινο περιβάλλον φαίνεται να επιτυγχάνει μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης αδενωμάτων (πολυπόδων) (Fuccio et al 2018).
  • Πολύποδες μπορούν να αφαιρεθούν ευκολότερα και με λιγότερη αιμορραγία (Cadoni 2017).

  Ενα πολύ όμορφο και κατοτοπιστικό video της τεχνικής μπορείτε να δείτε σε αυτό τον σύνδεσμο.

  Η δική μου εμπειρία με τους ασθενείς μου είναι εξαιρετική και εφαρμόζω τακτικά την υδροκολονοσκόπηση, ειδικά σε δύσκολες περιπτώσεις.