Δροσίνη 16, Κηφισιά
| T: 210 619 8476

Οι μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες είναι πολύ συχνές σαν αποτέλεσμα λαπαροτομιών. Η διόρθωσή τους συνοδεύεται από επιπλοκές όπως συλλογες. λοιμωξεις , τραυματισμούς εντέρου και πολλές υποτροπές. Ειναι σημανιτκό να επιτύχει η πρώτη επιδιόρθωση της κήλης διότι οι επιπλοκές προκαλούν αποτυχία της εγχείρησης και καθιστουν την κηλη μονιμη με επίπτωση στην ποιότητα ζωής του αρρώστου.

 

Η Λαπαροσκοπική επισκευή της κοιλιοκήλης μειώνει τον πόνο, τον κίνδυνο λοιμώξεων και επιταχύνει την ανάρρωση.

laparoscopic_ventral2

Η επέμβαση γίνεται με λαπαροσκόπηση, κινητοποίηση και λύση των συμφύσεων και ακολούθως τοποθέτηση πλέγματος το οποίο στερώνεται στο τοίχωμα της κοιλιάς με ειδικά staples.