Μεσσηνίας 60, Αμπελόκηποι 11527
| T: 210 619 8476

Η Λαπαροσκοπική Ορθοπηξία είναι μία επέμβαση που διορθώνει την πρόπτωση του ορθού αλλά όταν γίνει ως «Κοιλιακή-Ventral Rectopexy», δηλαδή με παρασκευή ανάμεσα στο ορθό και τον  κόλπο, διορθώνει και άλλα συνυπάρχοντα προβλήματα στις γυναίκες, όπως ορθοκήλη (δημιουργία προσεκβολής του ορθού μέασα σον κόλπο) και εντεροκήλη (πρόπτωση του λεπτού εντέρου ανάμεσα στον κόλπο και το ορθό). Για αυτό προτιμάται στις γυναίκες. Αν έχουν προηγηθεί γυναικολογικές εγχειρήσεις προτιμάται μια ελαφρά παραλλγμένη επέμβαση η λαπαροσκοπική οπίσθια ορθοπηξία.

 

Γίνεται κινητοποίηση του ορθού από τον κόλπο, ανάταξη της πρόπτωσης και χρησιμοποιείται ένα πλέγμα για ανάρτηση του ορθού από το ιερο οστούν. Κλείνεται κατόπιν το περιτόναιο για να προληφθύν περαιτέρω προπτώσεις , τα στάδια της επέμβασης φαίνονται στα διαγράμματα.

rectal-prolapse-42-1024rectal-prolapse-43-1025

 

 

 

 

 

rectal-prolapse-44-1026rectal-prolapse-45-1027

 

 

 

 

 

 

 

rectal-prolapse-46-1028rectal-prolapse-47-1029

 

 

 

 

 

 

Η επέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικά, διαρκεί περίπου 2 ώρες, είναι μία πολύ τεχνική επέμβαση αλλά όχι μεγάλης βαρύτητας, ο ασθενής μπορεί να φάει και να πιεί αμέσως και παίρνει εξιτήριο σε 2 ημέρες. Τα αποτελέσματα είναι γενικά εξαιρετικά.