Μεσσηνίας 60, Αμπελόκηποι 11527
| T: 210 619 8476
    • 02 ΔΕΚ 18

    Λαπαροσκοπική Ορθοπηξία χωρίς πλέγμα

    Η πρόπτωση ορθού διορθώνεται χειρουργικά με την καθήλωση του ορθού στο ιερό οστούν, αυτό λέγεται Ορθοπηξία. Η πλειoψηφία των χειρουργών χρησιμοποιεί συνθετικό πλέγμα (mesh) για αυτό τον σκοπό. Ομως το πλέγμα έχει ενοχοποιηθεί για πολλές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο, λοιμώξεις, διάβρωση εντέρων ή κόλπου κλπ. Η εναλλακτική μέθοδος είναι ηορθοπηξία με συρραφή (suture rectopexy) την οποία εφαρμόζω. Πρόσφατα έγινε δυνατή και η χρήση ειδικών staples Protack με σχήμα βίδας που τοποθετούνται με σιδικό συρραπτικό επάνω στο οστό και καθιστούν ευκολότερη και ταχύτερη την επέμβαση, όπως δείχνει η κατωτέρω μελέτη σε παιδια με πρόπτωση ορθού: