Μεσσηνίας 60, Αμπελόκηποι 11527
| T: 210 619 8476
    • 03 ΝΟΕ 18

    Στα 2/3 των όγκων ορθού έως και Τ3/N0 μπορεί να σωθεί το ορθό – CARTS study

    Η πρωτοπόρα μελέτη CARTS study δημοσίευσε τα μακροχρόνια αποτελέσματα της. Τα 2/3 των ασθενών με καρκίνο ορθού Τ1 έως και Τ3 μπορούν να διατηρήσουν το ορθό τους (και όχι μόνον τον σφιγκτήρα) με συνδυασμό 1) Ακτινοθεραπείας 2) Χημειοθεραπείας 3) Ενδοσκοπικής επέμβασης TEMS. Σημαντική προυπόθεση για να εφαρμοστεί αυτό το πρωτόκολλο είναι να είναι αρνητικοί οι λεμφαδένες στην σταδιοποίηση.

    Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ σημαντικά στην εξέλιξη της στρατηγικής που λέγεται ORGAN PRESERVATION SURGERY, δηλαδή Χειρουργική Διατήρησης του Οργάνου.

    Το πρωτόκολλο της Organ Preservation Surgery  με συνδυασμό επέμβασης TEMS ακτινο-χημειοθεραπεία το εφαρμόζω εδώ και 15 χρόνια στο King’s College και επίσης στην Αθήνα και η εμπειρία μου προσυπογράφει τα αποτελέσματα της εξαιρετικής αυτής μελέτης. Βρισκόμαστε σε μια εποχή με μεγάλες ελπίδες για την θεραπεία του καρκίνου του ορθού.