Μεσσηνίας 60, Αμπελόκηποι 11527
| T: 210 619 8476
    • 21 ΙΟΥΝ 18

    Το «Κυανο-ακρυλικό» για περιεδρικά συρίγγια

    Τα περιεδρικά συρίγγια είναι από τις πιο ενοχλητικές παθήσεις με κύριο χαρακτηριστικό τις συχνές υποτροπές και τα επαναλαμβανόμενα χειρουργεία προς απογοήτευση ασθενών και χειρουργών. Πολλές τεχνικές έχουν περιγραφεί με μέτρια αποτελέσματα. Η σύγχρονη σκέψη είναι η αποφυγή επεμβάσεων με δημιουργία μεγάλων τραυμάτων. Στην λογική αυτή καλά αποτελέσματα έχει και η θεραπεία με «κυανοακρυλικό» (cyanyl-acrylate) που εφαρμόζω κι εγώ όπως και τα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Αυτή είναι μια ουσία που έχειτην ιδιότητα να «φράζει» και να επουλώνει τα περιεδρικά συρίγγια. Εφαρμόζεται υπό ελαφρά αναισθησία ή μέθη, και περιλαμβάνει διάνοιξη του στομίου του συριγγίου και εισαγωγή του υλικού σε όλόκληρο το συρίγγιο, το οποίο στη συνέχεια επουλώνεται. Η συχνότητα επούλωσης είναι 70% στην πρώτη εφαρμογή και 90% στις επόμενες εφαρμογές. Η επαναληπτική εφαρμογή του υλικού εάν δεν «πιάσει» με την πρώτη είναι εφικτή μια και η όλη διαδικασία είναι απλή και ανώδυνη και γίνεται χωρίς ανάγκη εισαγωγής στο νοσοκομείο.