Μεσσηνίας 60, Αμπελόκηποι 11527
| T: 210 619 8476
  • 23 ΑΠΡ 18

  4th Portsmouth TME Symposium 2018

  Είχα πρόσφατα την τιμή να προσκληθώ και να μιλήσω με θέμα «TEMS in Rectal Cancer Surgery» στο διεθνές συμπόσιο πάνω στην Ολική Εκτομή του Μεσο-ορθού «4th Portsmouth TME SYmposium». Στο συμπόσιο μίλησαν παγκόσμια ονόματα της χειρουργικής ορθού όπως Steven Wexner (Cleveland Clinic), Antonio Lacey (Barcelona) ,Yves Panis (Paris), Professor Choi (South Korea), Professor Tsarkov (Moscow), Omar Faiz (St. Mark’s), Professor Heald (Basingstoke), Professor Ng (Hong Kong), Dr. Perez (Brazil) και πολλοί άλλοι μεγάλοι χειρουργοί. Το συμπόσιο επικεντρώθηκε στις τεχνικές και ογκολογικές προόδους της ελάχιατα επεμβατικής χειρουργικής του καρκίνου του ορθού με έμφαση στην νέα τεχνική TaTME – Διορθική Ολική Εκτομή του Μεσο-ορθού.

  PORTSMOUTH TEMS TALK

  Portsmouth Μάρτιος 2018 – Ομιλία για χειρουργική TEMS στον καρκίνο ορθού

   

  PORTSMOUTH PANEL

  Portsmouth Μάρτιος 2018 – Panel με τους Professor Choi & Professor Tsarkov.