Δροσίνη 16, Κηφισιά
| T: 210 619 8476
    • 06 ΑΠΡ 19

    …and Life goes on (ακόμα και με στομία)

    Στη σημερινή χειρουργική κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να αποφύγουμε την στομία και τις πιο πολλές φορές είναι δυνατόν. Ομως πάντα θα υπάρχουν κάποιοι ασθενείς στους οποίους θα έιναι αναπόφευκτη. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις να θυμόμαστε ότι η εμπειρία και οι μελέτες δείχνουν ότι η στομία επιτρέπει μια φυσιολογική ζωή με καλή ποιότητa και με τις περισσότερες δραστηριότητες. Απόδειξη το παράδειγμα των κοριτσιών της φωτογραφίας.