Μεσσηνίας 60, Αμπελόκηποι 11527
| T: 210 619 8476
    • 24 ΑΠΡ 18

    Ca Ορθού: Πόσο να περιμένουμε για την επέμβαση μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία

    Πολλοί όγκοι του ορθού χρειάζονται προεγχειρητική χημειο-ακτινοθεραπεία. Αυτή είναι ευεργετική για την συρρίκνωση του όγκου και την πρόληψη τοπικής υποτροπής. Το διάστημα αναμονής ανάμεσα στο τέλος της θεραπείας και την επάμβαση Ολικής Εκτομής Μεσο-ορθού (ΤΜΕ) είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Εάν χειρουργήσουμε πολύ κοντά στην θεραπεία τότε διακόπτουμε πρόωρα την ευεργετική της επίδραση. Από την άλλη βέβαια δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε την επέμβαση περισσότερο από όσο χρειάζεται. Τα περισσότερα νοσοκομεία περιμένουν ένα διάστημα 6 εβδομάδων όμως πολλοί ογκολόγοι βλέπουν ότι έτσι πιθανόν να στερούν από κάποιους ασθενείς με καλή ανταπόκριση την ευκαιρία να επιτύχουν πλήρη ανταπόκριση (complete responce) η οποία έχει εξαίρετη πρόγνωση. Ανέθεσα στην ομάδα μου στο King’s College να ερευνήσει το ερώτημα εάν είναι ασφαλές να περιμένουν οι ασθενείς με καρκίνο ορθού και καλή απόκριση έως και 3 μήνες πριν την επέμβαση. Τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Gastrointestinal Tumours είναι καλά νέα. Ερευνα επί 65 ασθενών με προχωρημένους όγκους ορθού έδειξε ότι αναμονή έως 3 μήνες ήταν ασφαλής και η επακόλουθη επέμβαση είχε καλά κλινικά αποτελέσματα. Σαν συνέπεια της μελέτης οι ασθενείς μας στο King’s περιμένουν τώρα 3 μήνες ανάμεσα σε χημειο-ακτινοθεραπεία και επέμβαση.