Δροσίνη 16, Κηφισιά
| T: 210 619 8476

Οι εγχειρήσεις του ορθού συνοδεύονται συχνά από μόνιμη κολοστομία (παρά φύση έδρα), μια διαδικασία που απωθεί και φοβίζει τον άρρωστο δικαιλογημένα. Η προσπάθεια της σύγχρονης χειροργικής του ορθού είναι να αποφεύγεται στη συντριπτική πλειονότητα των εγχειρήσεων η μόνιμη κολοστομία. Τα παλαιότερα χρόνια το ποσοστό μόνιμης κολοστομίας σε καρκίνο του ορθού ήταν 30-35% , τώρα πια δεν είαι αποδεκτό το ποσοστό αυτό να περνά το 5%. Πως επιτυγχάνεται αυτό?

 

Η σύγχρονη λαπαροσκοπική χειρουργική χρησιμοποιεί νέες τεχνικές όπως η Διορθική Ολική Εκτομή του Μεσο-ορθού (Transanal Total Meso Rectal Excision –Ta-TME ή «bottoms up” TME. Τί σημαίνει αυτό?

Οι τεχνικές αυτές της Ενδοσκοπικής Χειρουργικής , όπως η TEMS, transanal TME, NOTES TME κλπ έχουν σκοπό την όλο και πιο ανώδυνη και λιγότερο επεμβατική χειρουργική με διατήρηση του πρωκτού ώστε ο καρκίνος να μην σημαίνει και μόνιμη κολοστομία.

Χρησιμοποείται η Τεχνική TEMS για ενδοσκοπική παρασκευή και ολική εκτομή του μεσο-ορθού στην αρχή της επέμβασης.
NOTES1

 

 

 

Αφού ο χειρουργός εργασθεί ενδοσκοπικά έως το ύψος της περιτοναικής ανάκαμψης (περίπου 10-15 εκατοστά πάνω από τον πρωκτό) τότε προσεγγίζεται λαπαροσκοπικά η περιοχή για ολοκλήρωση της επέμβασης.

Schematic representation of laparoscopic surgery. Surgery on a woman's ovaries. Section.

Schematic representation of laparoscopic surgery. Surgery on a woman’s ovaries. Section.

 

 

 

 

 

 

 

Το ορθό με τον όγκο περνάει και εξωτερικεύεται μέσα από το ορθό χωρίς να χρειάζεται τομή στην κοιλιά.
LONE-STARR

 

 

 

 

HYBRID-EXTRACTION

 

 

 

 

H αναστόμωση γίνεται δια μέσου του πρωκτού (coloanal anastomosis).

Η επέμβαση αυτή ειναι μια υβριδική μορφή της νέας, υπό εξέλιξη παγκοσμίως τεχνικής NOTES – Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery , δηλαδή της χειρουργικής δια μέσου των φυσιολογικών στομίων του ανθρωπίνου σώματος.

 

Το προσεχές κοντινό μέλλον θα μας βρεί να χρησιμοποιούμε μερικά από αυτά τα εργαλεία τα οποία τωρα βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης για να τελούμε τις περισσότερες επεμβάσεις μέσω των φυσιολογικών στομίων του ανθρώπου.
COBRA-SCOPE

 

 

 

 

 

 

ENDOSAMURAIDIRECT-DRIVE