Δροσίνη 16, Κηφισιά
| T: 210 619 8476
    • 01 ΑΠΡ 20

    VIDEO-CONFERENCE διαθέσιμο στην πανδημία

    Οσο διαρκούν οι περιορισμοί της πανδημίας προσφέρουμε αντί επίσκεψης στο ιατρείο την δυνατότητα παροχής συμβουλών με video-conference. Υπάρχε καιι η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των εξετάσεων. Για λεπτομέρειες και οδηγίες τηλεφωνήστε στο 210 619 8476 , ώρες γραφείου.