Δροσίνη 16, Κηφισιά
| T: 210 619 8476
    • 04 ΔΕΚ 19

    «West Meets East: Functional Meets Organic in Gastrointestinal Diseases», Singapore

    Screenshot 2019-12-04 at 12.03.50

    Ηταν χαρά μου να δώσω ως προσκεκλημένος ομιλητής διάλεξη στο διεθνές γαστροεντερολογικό συμπόσιο στην Σιγκαπούρη 29-30 Νοεμβρίου 2019. με θέμα «Εκκολπωματίτις και Ευερέθιστο έντερο -ποιες είναι οι διαφορές». Και οι δύο παθήσεις κάνουν χρόνια συμπτώματα, όμως υπάρχουν σημαντικές διαφορές που έχουν επίπτωση στη θεραπευτική αγωγή , οπότε μια ανάλυση της κλινικής εικόνας και των εργαστηριακών ευρημάτων είναι αναγκαία για την σωστή θεραπεία. Διάγνωση Ευερέθιστου Εντέρου επί παρουσίας εκκολπωμάτων πρέπει να ερευνάται σε περισσότερο βάθος διότι μπορεί να ξεφύγει εκκολπωματική φλεγμονή που χρειάζεται διαφορετική θεραπευτική αγωγή (μετά από ειδικές εξετάσεις).